Tygodniowy rozkład zajęć na rok szkolny 2017/2018

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

  1. 8:00 -  8:45
  2. 8:50 -  9:35
  3. 9:45 - 10:30
  4. 10:50 - 11:35
  5. 11:45 - 12:30
  6. 12:35 - 13:20
  7. 13:25 - 14:10
  8. 14:15 - 15:00

 


 

 

Klasa II A
Poniedziałek

Lp

Przedmiot

1. JA
2. WOS
3. JP
4. G
5. JP
6. M
7.  JF
8.  JF
9.  
Czwartek
Lp. Przedmiot
1. WDŻ
2. WOS
3. IN/JP
4. JA
5. JP
6. G
7. WF
8.  
9.  
Wtorek
Lp. Przedmiot
1. WF
2. WOS
3. G
4. G
5. IN/JP
6. HIS
7. JP
8.  
   
Piątek
Lp. Przedmiot
1. M
2. IN/JP
3. R
4. Zaj. z wychowawcą
5. M
6. WF
7.  
8.  
   
Środa
Lp. Przedmiot
1. WOS
2. WOS
3. M
4. IN/JP
5. JA
6. HIS
7. R
8.  
   
 

 

 


 

Klasa III A
Poniedziałek

Lp

Przedmiot

1. CH/WOS/IN
2. JA
3. B/G/H
4. M/JP
5. M
6.  JF
7.  JP
8.  
9.  
Czwartek
Lp. Przedmiot
1.  
2. R
3. JA
4. B/G/H
5. B/G/H
6. zaj. z wych
7. P/HIS
8.  WF
9.  
Wtorek
Lp. Przedmiot
1. B/G/H
2. WF
3. CH/WOS/IN
4. CH/WOS/IN
5. HIS/P
6. JP
7.  
8.  
   
Piątek
1. JA          
2. M
3. M/JP
4. M/JP 
5. WF
6.  
7.  
8.  
   
Środa
Lp. Przedmiot
1. M
2. M/JP
3. JP
4. R
5. JP
6. IN/CH/WOS
7. WDŻ
8.  
9.