Tygodniowy rozkład zajęć na rok szkolny 2017/2018

 

Klasa III A
Poniedziałek

Lp

Przedmiot

1. CH/WOS/IN
2. JA
3. B/G/H
4. M/JP
5. M
6.  JF
7.  JP
8.  
9.  
Czwartek
Lp. Przedmiot
1.  
2. R
3. JA
4. B/G/H
5. B/G/H
6. zaj. z wych
7. P/HIS
8.  WF
9.  
Wtorek
Lp. Przedmiot
1. B/G/H
2. WF
3. CH/WOS/IN
4. CH/WOS/IN
5. HIS/P
6. JP
7.  
8.  
   
Piątek
1. JA          
2. M
3. M/JP
4. M/JP 
5. WF
6.  
7.  
8.  
   
Środa
Lp. Przedmiot
1. M
2. M/JP
3. JP
4. R
5. JP
6. IN/CH/WOS
7. WDŻ
8.  
9.