Kalendarium 2017/2018

zobacz >>>

 

Data Godzina Wydarzenie
04.09.2017 r. 09.00 Rozpoczęcie roku szkolnego
14.09.2017 r. 14.30 Zebranie Rady Pedagogicznej - organizacja pracy szkoły
19.09.2017 r. 16.00 Spotkanie z rodzicami uczniów klas II- III
13.10.2017 r. 10.50 Uroczystość z okazji DEN, zmiana pocztu sztandarowego            i ślubowanie
01.11.2017 r.   Dzień Wszystkich Świętych
02.11.2017 r.   Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
03.11.2017 r.   Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
10.11.2017 r. 10.50 Apel z okazji Święta Niepodległości
08.11.2017 r. 16.00 Zebranie z rodzicami
listopad 2017   Szkolenie rady Pedagogicznej
do 11.12.2017 r. 16.00 Powiadomienie uczniów i ich rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i/lub nagannym, nieodpowiednim zachowaniem- zebranie z rodzicami
21.12.2017 r. 09.00 Wigilie klasowe
22.12.2017 r.   Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
23.12.2017 r. - 31.12.2017 r.   Zimowa przerwa świąteczna
do 03.01.2017 r.   Powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych  z wszystkich przedmiotów
12.01.2018 r.   Zakończenie zajęć w I semestrze - ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych
15.01.2018 r. 14.30 Klasyfikacyjne  śródroczne zebranie Rady Pedagogicznej
18.01.2018 r. 16.00 Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas I - III
27.01.2018 r.   Studniówka
29.01-11.02.2018 r.  

Ferie zimowe

marzec 2018 r. -wg harmonogramu   Rekolekcje wielkopostne
26.03.2018 r. 16.00  Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasie III - Zebranie z rodzicami (klasy II i III)
28.03.2018 r. 09.00 Spotkania wielkanocne
29.03.2018 r. – 03.04.2018 r.   Wiosenna przerwa świąteczna
kwiecień 2018 14.30 Szkolenie Rady pedagogicznej
    Dzień Otwartych Drzwi Szkoły
20.04.2018 r.   Wystawienie ocen uczniom klas III
23.04.2018 r. 14.30 Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
27.04.2018 r.   Zakończenie zajęć klas III
30.04.2018 r.   Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
04 – 22.05.2018 r.   Egzaminy maturalne
01.05.2018 r.   Święto pracy (poniedziałek)
02.05.2018 r.   Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
03.05.2018 r.   Święto Konstytucji 3 Maja
04.05.2018 r.   Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
07.05.2018 r.   Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
08.05.2018 r.   Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
04 - 27.05.2018 r.   Matury pisemne i ustne
15.05.2018 r. 16.00 Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach niedostateczny z poszczególnych przedmiotów lub/i o przewidywanej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania (zebranie z rodzicami klasa II)
31.05.2018 r.   Boże Ciało
01.06.2018 r.   Dodatkowy dzień wolny od zajęć
06.06.2018 r.   Poinformowanie uczniów i rodziców o propozycjach ocen końcowych
15.06.2018 r.   Wystawienie ocen
18.06.2018 r. 14.30 Klasyfikacyjne zebranie rady Pedagogicznej
20.06.2018 r. 14.30 Podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej
22.06.2018 r.   Zakończenie roku szkolnego