„CZYTANIE PORUSZA” - NOC BIBLIOTEK U CZARNIECCZYKÓW

czytanieporuszaNoc Bibliotek w Zespole Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego przebiegła dwuetapowo.

W piątek, 2.06.2017 r. w szkolnej bibliotece odbyło się „Spotkanie z poezją Bolesława Leśmiana”. Został przeprowadzony szkolny „Konkurs o życiu i twórczości B. Leśmiana”. Wzięło w nim udział 2 uczniów z klasy I a – Patryk Duda i Paweł Użwa.

W poniedziałek, 5.06.2017 r. do naszej szkoły zaproszone zostały dzieci z klas I-III i IV-VI wraz z opiekunami Szkoły Podstawowej w Tyszowcach.

Spotkanie z dziećmi rozpoczęło się od wspólnego czytania bajki pt. „Ludowa bajka dla dzieci pochodząca z Nigerii w Afryce zachodniej”.. Następnie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki”, który został zorganizowany w tygodniu poprzedzającym Noc Bibliotek. Pani dyrektor – Agnieszka Podgórska wręczyła dzieciom nagrody i dyplomy za pierwsze miejsca, a wszystkim uczestnikom dyplomy oraz drobne upominki. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, gdyż do naszej szkoły trafiło aż 45 prac! Dzieci wzięły także udział w grach i zabawach zorganizowanych przez młodzież m.in. „Pudełko zwane wyobraźnią”, „Zagadki”, „Wykonaj polecenie balonika”.

Dla dzieci starszych z klas IV-VI koordynatorki projektu zorganizowały konkurs ortograficzny „Zmagania ortograficzne”, w których wzięli udział przedstawiciele klas IV-VI, po 3 osoby z każdej klasy. Rozstrzygnięcie konkursu ortograficznego nastąpiło podczas Nocy Bibliotek, a tytuł Mistrza Ortografii uzyskało 3 uczniów. Pani Dyrektor wręczyła nagrody i dyplomy Mistrzom a wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Dla uczniów z klas IV-VI młodzież również przygotowała gry i zabawy dydaktyczne m.in. „Trening ortograficzny”, „Kody”, „Głuchy telefon”.

Ten wspólnie spędzony czas upłynął w bardzo miłej atmosferze!