Zajęcia terenowe z geografii

zajeciaterenoweW dniu 08.06.2017 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia terenowe dla klasy drugiej pod hasłem „Poznajemy rzekę Huczwę” pod kierunkiem pani Anety Pawłowskiej. W części pierwszej- teoretycznej-  uczniowie zapoznali się z ogólnymi informacjami dotyczącymi rzeki Huczwy, a następnie wszyscy udali się nad rzekę, gdzie odbyła się część praktyczna. Uczniowie wykonywali m.in. pomiary potrzebne do obliczenia prędkości płynięcia wody w rzece, wykonali  pomiary głębokości koryta rzecznego w celu narysowania przekroju mokrego i obliczenia przepływu wody.
Po części praktycznej wszyscy uczniowie wrócili do szkoły, gdzie odbyły się zajęcia kameralne. Na zakończenie każda grupa prezentowała wyniki swojej pracy.