Szkolenie z Pierwszej Pomocy

W dniu 14.12.2017 r. odbyło się szkolenie dla rodziców i nauczycieli z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Szkolenie przeprowadził ratownik medyczny, pracownik Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,  pan Henryk Knap.